Cửa Lò tiếp cầu trực tuyến hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW

Đăng ngày 09/07/2024

Sáng ngày 9/7, BTV Thị uỷ tổ chức hội nghị tiếp cầu trực tuyến toàn quốc của Ban Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng về việc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ trì tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Các đồng chí thường trực Thị uỷ; Uỷ viên BCH Đảng bộ thị xã; Trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị thị xã; Các đồng chí nguyên là tỉnh uỷ viên, nguyên Uỷ viên BTV thị xã đã nghỉ hưu; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội 7 phường.

Cùng với 15644 điểm cầu với gần 1,3 triệu đảng viên toàn quốc; Các đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã Cửa Lò đã được nghe quán triệt sâu rộng các nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Với 5 điều cơ bản của cán bộ đảng viên đã nêu rõ trong quy định: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ Quốc; Bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời. Các điểm mới, cốt lõi trong quy định này có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các chuẩn mực đạo đức cách mạng giai đoạn mới nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên cũng phải nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm quy định này.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp theo 7 yêu cầu, thực hiện 4 nội dung đại hội đảng các cấp; Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện. Lưu ý những điểm mới trong nội dung của Chỉ thị 35.

Thông qua hội nghị, các đảng viên toàn đảng bộ thị xã nâng cao nhận thức, hành động, kế thừa tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh”. Luôn luôn bản lĩnh, vượt qua khó khăn thách thức, tư duy xây dựng, đồng tâm hiệp lực đưa thị xã Cửa Lò tiến bước trong hội nhập và phát triển.

                                                      Nguyễn Hương – Tạ Nhật