Cửa Lò tiếp cầu hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về quán triệt, thực hiện Nghị quyết 39- NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đăng ngày 16/09/2023

Sáng ngày 16/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 39- NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự và chủ trì hội nghị tại đầu cầu trung tâm tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng BTC Trung ương Đảng; Trần Tuấn Anh- UV Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ ướng Chính phủ; Lê Minh Hưng- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Thịnh- UV Bộ Chính trị- Phó Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý- Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Về phía điểm cầu thị xã Cửa Lò có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Vui- Chuyên viên BTG Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách Cửa Lò; Lê Thanh Long- Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thị, huyện nghỉ hưu trên địa bàn thị xã; các đồng chí trưởng, phó phòng, ban ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, tổ chức, hội thị xã; các đồng chí UV BCH Đảng bộ, trưởng tổ chức đoàn thể 7 phường; cán bộ, công chức cơ quan Thị ủy, Khối dân, Trung tâm Chính trị thị xã.

Theo đó, nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch HCM là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An; Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng…Lấy con người làm trung tâm, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và Xứ Nghệ làm nên tảng tinh thần, nguồn nội sinh cho phát triển…Nâng cao sức lãnh đạo, chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu quả, hiệu lực của chính quyền các cấp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh…

Về mục tiêu, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bảm sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục đào tạo, KH & CN, Công nghiệp và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ  được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh, biên giới, hải đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức Đảng về hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin nhân dân đối với Đảng và nhà nước được tăng cường.
Phấn đấu đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại mang đậm bảm sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; Đời sống văn hóa tinh thần của người dân đạt ở mức cao; khối đại đoàn kết được tăng cường; tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện…
Nghị quyết số 39- NQ/TW của Bộ Chính trị cũng xác định cho Nghệ An 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó nổi bật: Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triên toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển; Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; Tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, năng cao hiệu lực hiệu quả của các cấp chính quyền; cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân…
Với tầm quan trọng của Nghị quyết, hội nghị được diễn ra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm Chính trị của các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng, cơ quan tổ chức, cán bộ, Đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị./.
                        Phan Thành -Duy Quý