Cửa Lò tiến hành gắn biển 6 nhà hàng văn minh

Đăng ngày 20/03/2014

 

 

Sau khi khảo sát, đánh giá chất lượng kinh doanh, UBND Thị xã Cửa Lò đã có quyết định gắn biển “nhà hàng văn minh”cho 6 nhà hàng trên địa bàn Thị xã Cửa Lò gồm các nhà hàng: Hương Sơn, Tuấn Nhật phường Thu Thủy, Thắng Béo, Bình Cúc, Quang Yến phường Nghi Thu và nhà hàng Lam Giang phường Nghi Hải. Đây là những nhà hàng tiêu biểu trong hoạt động kinh doanh trong thời gian qua và đã được UBND Thị xã Cửa Lò, du khách công nhận và đánh giá cao. Việc gắn biển các “nhà hàng văn minh” này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống phục vụ du khách, mùa du lịch 2013 Cửa Lò, gắn được trách nhiệm của các nhà hàng trong việc kinh doanh của mình và tạo được dấu ấn đối với du khách khi đến với Cửa Lò./.
.
Theo: Mỹ Hạnh