Cửa Lò thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, bảo vệ môi trường (phát sóng NTV ngày 18/05/2020)

Đăng ngày 19/05/2020

Vứt rác bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm môi trường xung quanh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, làm tăng nguy cơ phát tán và lây lan các loại dịch bệnh. Thời gian gần đây việc thu gom và kịp thời xử lý rác thải đã được các cấp chính quyền triển khai tốt cùng với ý thức của người dân, du khách khi về Cửa Lò đã góp phần tạo nên môi trường tại TX  du lịch biển ngày càng xanh, sạch đẹp, văn minh.