Cửa Lò: Thông báo tạm hoãn Hội thi Dân vũ 2023.

Đăng ngày 14/10/2023

Theo kế hoạch, Hội thi Dân vũ năm 2023 sẽ được  tổ chức tổng duyệt vào chiều ngày 14/10 và tổ chức khai mạc vào sáng ngày 15/10/2023 tại Quảng trường Bình Minh thị xã Cửa Lò. Tuy nhiên, do thời tiết không đảm bảo, Ban tổ chức Hội thi thông báo tạm hoãn tổng duyệt chiều 14/10/2023 và Hội thi sáng ngày 15/10/2023. Thời gian tổ chức lại sẽ được thông báo sau. 
Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản cho biết 'CHÀO MỪNG KY NIỆM NGÀY TRUYỂN THỐNG CÁC BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ THÁNG 10 Nghi Thưy, হ 10tháng 10m HỘI cualo.vn'
BTC Hội thi dân vũ