Cửa lò: Thông báo khẩn tìm người đến những địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Đăng ngày 22/10/2021