Cửa Lò: Thông báo cấm các loại phương tiện hoạt động trên tuyến đường Bình Minh để phục vụ Lễ hội Hoa Cúc Biển năm 2024.

Đăng ngày 05/04/2024