Cửa Lò thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt 3

Đăng ngày 16/06/2016

Theo đó Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Cửa Lò đợt III năm 2016 nói trên gồm 09  thành viên, trong đó Bác sỹ Phan Văn Thế – Trưởng phòng y tế Cửa Lò làm Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Văn Trung – Phó phòng kinh tế thị xã và Bác sỹ Nguyễn Đình Khuê – Giám đốc Trung tâm y tế thị xã làm Phó đoàn;  các ông, bà: Nguyễn Đậu Hà- Phó phòng tài chính – kế hoạch thị xã, Dương Thị Sơn Hải-Phó phòng y tế thị xã, Nguyễn Khắc Giang-Phó đài PTTH Cửa Lò, Nguyễn Thị Yến-Phó phòng kinh tế thị xã,Thiều Thị Hoa- cán bộ Trạm thú y thị xã, Nguyễn Thị Dung- cán bộ Trung tâm y tế Thị xã làm thành viên

Quyết định  nói trên cũng giao nhiệm vụ Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm  đợt III năm 2016 trên địa bàn thị xã Cửa Lò tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã Cửa Lò theo phân cấp quản lý

Cơ sở để xử lý các trường hợp vi phạm căn cứ vào Luật an toàn thực phẩm số 55/2010 được Quốc hội khóa XII ban hành ngày 17/6/2010; Nghị định số số 38 ngày 25/4/2014 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 178 ngày 14/11/2013 của Chỉnh phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và các văn bản khác có liên quan

 

                                                                             Khắc Giang