Cửa Lò tham gia hội nghị trực tuyến về kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Đăng ngày 07/11/2022

Chiều ngày 07/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến về kiểm điểm, đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”. Đầu cầu tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh, tổ Phó Tổ thực hiện đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đồng chủ trì. Tại điểm cầu Cửa Lò, đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã chủ trì; Đồng chí Hoàng Văn Phúc- Phó chủ tịch UBND thị xã, đại diện các phòng, ban, đơn vị thị xã liên quan và 7 phường cùng dự.

Theo đó, trong 10 tháng qua, Đề án 06 đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Để thực hiện Đề án 06 trên địa bàn đạt kết quả tốt nhất, UBND tỉnh đã ban hành 04 Quyết định, 04 kế hoạch, 06 văn bản chỉ đạo. Đặc biệt, xác định địa bàn cấp xã là nguồn đầu vào cũng là đơn vị trực tiếp thụ hưởng những giá trị của Đề án 06 mang lại, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 21/7/2022 về tăng cường triển khai, thực hiện Đề án 06 tại cấp xã của tỉnh Nghệ An, trong đó, lựa chọn 06 địa bàn cấp xã thuộc thành phố Vinh và huyện Diễn Châu để chỉ đạo điểm;; Huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an địa phương, tham gia triển khai thực hiện. Các đơn vị, địa phương đã cơ bản bám sát nhiệm vụ tại Đề án 06, kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh để tham mưu, triển khai thực hiện. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 04/05 nhiệm vụ của Đề án 06…

Đối với việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị xã Cửa Lò, trong 10 tháng qua, UBND thị xã đã chỉ đạo, triển khai, thực hiện kịp thời, nhanh chóng các kế hoạch, văn bản của tỉnh liên quan; tập trung vào từng nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn. Thị xã ban hành 03 kế hoạch, 2 quyết định, 03 Công văn chỉ đạo thực hiện Đề án trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo UBND các phường ban hành kế hoạch và thành lập tổ công tác triển khai Đề án trên địa bàn các phường, các khối, đạt kết quả 100%; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành như Công an, Y tế, Bảo hiểm, Điện lực, Thuế, Văn phòng đất, Tư pháp…xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ triển khai Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án theo từng lĩnh vực chuyên môn của mình; Chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện tốt tiếp nhận thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công như: cấp CCCD, đăng ký cư trú, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, đăng ký quyền sử dụng đất…; Chỉ đạo Công an thị xã xây dựng, triển khai kế hoạch cấp CCCD, định danh điện tử mức 1, mức 2; làm sạch dữ liệu dân cư, đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ chia sẽ dữ liệu cho các ban  ngành liên quan…

Trong khuôn khổ của chương trình làm việc, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các điểm cầu địa phương đã dành thời gian để thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt tồn tại, hạn chế khi triển khai thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị của mình; đóng góp những cách làm hay, hiệu quả để thời gian tới công tác thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt hơn./.

Phan Thành- Tạ Nhật