Cửa Lò tham gia hội nghị trực tuyến triển khai hỗ trợ người dân do dịch Covid-19

Đăng ngày 12/05/2020

Chiều ngày 12/5, Ủy ban MTTQVN thị xã Cửa Lò tham gia hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về quán triệt triển khai và hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ  người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Đ/c Võ Thị Minh Sinh- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nghệ an chủ trì điểm cầu toàn Tỉnh. Tại Cửa Lò, Đ/c Trần Thị Thanh Thủy- Chủ tịch UB MTTQ VN thị xã điều hành hội nghị; đại diện Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh, BHXH TX Cửa Lò, Ngân hàng Chính sách xã hội TX; Đại diện UB MTTQ, cán bộ chính sách 7 phường cùng tham dự.

Hội nghị trực tuyến của MTTQ VN tỉnh Nghệ An lần này có sự tham gia của 21 huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị đã tiến hành trao đổi và thảo luận những vấn đề liên quan đến việc giám sát và kiểm tra các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do địa dịch Covid-19. Theo đó, công tác giám sát và kiểm tra sẽ được MTTQ các cấp tiến hành đối với các cơ quan thực hiện chính sách hỗ trợ từ huyện đến các xã, phường. Với mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong giám sát nhằm kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội đồng thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách. Đảm bảo các chính sách được triển khai đúng đối tượng, chính xác và kịp thời. Đồng thời, thông qua hội nghị, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh cùng nhau thảo luận để làm rõ những khó khăn, vướng mắc hạn chế trong giám sát, đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những bất cập trong chính sách đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao các ý kiến góp ý, thảo luận của MTTQ, các tổ chức thành viên tại 21 điểm cầu. Đồng chí mong muốn MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của mình thực hiện tốt các nội dung đã thảo luận tại hội nghị lần này nhằm sớm đưa các chính sách hỗ trợ của Chính phủ  đối với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 kịp thời đúng đối tượng và hiệu quả./.

Phan Thành- Tạ Nhật