Cửa Lò: Tham gia hội nghị trực tuyến  triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2023

Đăng ngày 03/01/2023

Chiều ngày 3/1/2023, dưới sự chủ trì của đ/c Bùi Đình Long – UVBCH Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An, BHXH Tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu cấp huyện, Thị xã để triển khai công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Tỉnh Nghệ An năm 2023. Tại điểm cầu Thị xã, đ/c Lê Thanh Long – Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì, cùng với sự tham gia của các đồng chí trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể liên quan.
Năm 2022, ngành BHXH Tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Trung ương bà Tỉnh giao, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện có xu hướng phát triển qua từng năm, các cơ sở khám chữa bệnh ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng, quyền lợi của người có BHYT. Trong năm, toàn tỉnh có 2.984.485 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó số người tham gia BHXH tăng 4,28% so với năm 2021, số người tham gia BHYT 2.875.235 người, đạt 96,41%, số người tham gia BHTN 244.048 đạt 95,32% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, tăng 4,39% so với năm 2021. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đến tháng 12/2022 là 7.810 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao, tăng 7,49% so với cùng kỳ năm 2021, trong năm BHXH đã chi trả chế độ chính sách BHXH, BHYT cho 224.365 lượt người, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 5,1 triệu lượt  người…
Về nhiệm vụ năm 2023, ngành BHXH Tỉnh Nghệ An đã đề ra 9 nhiệm vụ cụ thể, theo đó, sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH… để phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH đạt 24,9%…
Tại thị xã Cửa Lò, năm 2022 về chỉ tiêu người tham gia BHXH đạt 118% và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99,9%…là  đơn vị đứng đầu cụm 4, đã được BHXH Tỉnh khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và phát triên người tham gia. Đây cũng chính là động lực để BHXH Cửa Lò tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 trong thời gian tới./.
Mỹ Hạnh – Tạ Nhật