Cửa Lò tham gia Hội nghị trực tuyến Quán triệt việc thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đăng ngày 08/08/2022

Sáng ngày 08/8, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến Quán triệt việc thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn chuyên đề: “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc”. Đầu cầu Tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý- Uỷ viên BCHTW Đảng, Bí Thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh chủ trì. Đồng chí Lê Thanh Long- Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì điểm cầu Cửa Lò. Các đồng chí Uỷ viên BTV Thị uỷ, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức Chính trị – Xã hội, lãnh đạo các phòng, ban, ngành TX; cán bộ trực tiếp tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các đơn vị; các ban, phòng chuyên môn Thị uỷ, Công an, BCH Quân sự TX, VKS nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Thanh tra thị xã; Thường trực Đảng uỷ, đại diện các đoàn thể cấp phường dự.

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Quán triệt các nội dung quan trọng liên quan đến việc thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh về Phòng, chống tham những, tiêu cực như: Vì sao phải thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chức năng, nhiệm vụ, phạm vi làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh; các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Tỉnh từ khi thành lập cho đến nay…

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của chương trình, hội nghị cũng được nghe nội dung tập huấn chuyên đề về: “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc”.

Hội nghị được diễn ra là dịp để mỗi cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động, tích cực học tập, quán triệt sâu sắc, toàn diện đường lối, chủ trương, sách lược và biện pháp của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có chủ trương thành lập BCĐ cấp Tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời với đó, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết, tính tất yếu của chủ trương này trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay. Qua đó, phát huy tối đa tinh thần, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, bài trừ tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ, phấn đấu vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Phan Thành- Duy Quý