Cửa Lò tham gia hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 25/02/2021

Sáng ngày 25/2, Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò tổ chức tham gia hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Bộ Nội vụ tổ chức. Về phía Trung ương, các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban chỉ đạo bầu cử quốc gia; Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị.

Về điểm cầu thị xã Cửa Lò, các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã đồng chủ trì hội nghị; Cùng dự có các thành viên Ủy ban bầu cử thị xã, Các thành viên tổ giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã; Các Bí thư, Chủ tịch HĐND – UBND, Chủ tịch, thư ký Ủy ban bầu cử tại các phường.

Hội nghị được lắng nghe đại diện Bộ Nội vụ thông qua những nội dung của Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 về hưởng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Văn phòng Quốc hội giới thiệu một số nội dung của Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQH ngày 18/01/2021 về hưởng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban tổ chức TW thông qua Hưởng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 hưởng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Mặt trận Tổ Quốc thông qua hưởng dẫn tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử…

Các điểm cầu trong cả nước cũng đã nêu các câu hỏi, những vấn đề thắc mắc để trao đổi, cần hưởng dẫn bổ sung thêm một số nội dung đã được đại diện Bộ Công an, Ủy ban dân tộc, Văn phòng Quốc hội, Ban Tổ chức TW…trả lời.

Thông qua hội nghị trực tuyến lần này nhằm hưởng dẫn những nghiệp vụ cơ bản của công tác bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ sắp tới, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các nguyên tắc của luật bầu cử; vừa thực hiện các bước đúng thời gian theo các văn bản đã hưởng dẫn, vừa tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp./.

                                                                  Nguyễn Hương – Tạ Nhật