Cửa Lò tham dự phiên họp trực tuyến nghe công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019.

Đăng ngày 29/07/2020

Chiều ngày 29/7, UBND thị xã Cửa Lò tham dự phiên họp trực tuyến nghe công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 do UBND tỉnh phối hợp với kiểm toán nhà nước khu vực II tổ chức. Về phía tỉnh: đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Thường – Kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước khu vực II đồng chủ trì hội nghị. Về phía thị xã Cửa Lò, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Hội nghị đã công bố Quyết định kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó xác định mục tiêu của kiểm toán là xác định tính kinh tế, hiệu lực trong sử dụng tài sản công, phát hiện kịp thời tham nhũng, việc sử dụng quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại địa phương; Xác định được phạm vi kiểm toán, có 04 đơn vị được kiểm toán tổng hợp, 12 huyện, thị, thành phố kiểm toán chi tiết và kiểm toán các dự án đầu tư. Riêng các địa phương có 03 nội dung kiểm toán chính bao gồm thu ngân sách nhà nước, chi thường xuyên và chi đầu tư. Đồng thời, cũng nêu lên các danh mục kiểm toán, nhân sự, thời gian, địa điểm kiểm toán tại các đơn vị.

Tại hội nghị, các đơn vị có liên quan cũng đã trình bày những cách thức, biện pháp thực hiện kiểm toán tại các đơn vị để quá trình kiểm toán được diễn ra một cách thuận lợi hơn như: Cung cấp danh mục kiểm toán, dự án liên quan thuộc phạm vi kiểm toán; các đơn vị được kiểm toán cần cung cấp đầy đủ các biểu mẫu, số liệu và nội dung theo yêu cầu, trong quá trình làm việc cần có sự phối hợp giữa các cấp, ngành với đơn vị tiến hành kiểm toán……

Kiểm toán nhà nước cũng đã đề xuất một số ý kiến tới UBND tỉnh: Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tham mưu có văn bản chỉ đạo các đơn vị cung cấp các hồ sơ số liệu theo quy định của Luật kiểm toán; Khai thác phần mềm của đơn vị; Các thành viên của đoàn kiểm toán phải chấp hành việc bảo mật thông tin được kiểm toán tại các đơn vị, yêu cầu UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc../.

                                                                         Nguyễn Hương – Tạ Nhật