Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 16/01/2024

Chiều ngày 16/1, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu IV tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do Thượng tá Bùi Đình Đương  – Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã chủ trì. Dự hội nghị còn có các thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã, đại diện các phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND, BCH quân sự, các tổ chức hội đoàn thể thị xã Cửa Lò.

Năm 2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp từ Quân khu đến cấp xã, phường, thị trấn đã quán triệt, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Hội đồng đã chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cơ bản vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra cho các đối tượng…
Riêng thị xã Cửa Lò trong năm 2023, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh từ thị xã đến cơ sở luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai đồng bộ, thống nhất có hiệu quả. Chủ động khảo sát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ và phân bổ chỉ tiêu bồi dưỡng hàng năm đúng theo quy định, phù hợp với hoạt động địa phương. Tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đúng theo phân cấp, bảo đảm chỉ tiêu…
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong năm 2023, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, Hội đồng  giáo dục Quốc phòng và An ninh các tỉnh tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, giảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định liên kết môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân…
Hữu Lương  – Ngọc Ánh