Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở

Đăng ngày 28/12/2023

Chiều ngày 28/12, Ban tuyên giáo TW phối hợp với nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì tại điểm cầu thị xã Cửa Lò. Cùng dự có lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị uỷ; Phòng VHTT; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thị xã; Đại diện lãnh đạo, công chức văn hóa các phường.

15 năm (từ năm 2009 – 2023), đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đã trang bị 593 đầu sách với hơn 14 triệu bản in; xây dựng được thư viện điện tử có 279 nghìn lượt truy cập vào thư viện điện tử; Các đơn vị thực hiện đa số đều có tủ sách đưa về thôn, xã, trung tâm văn hóa đọc, trường học; đa dạng các loại sách, ấn phẩm dễ đọc, dễ hiểu, dễ phân loại, nhận diện; Xuất hiện một số mô hình sử dụng sách hiệu quả, nhiều nơi xây dựng được phòng đọc điện tử. Công tác tuyên  truyền đề án được thực hiện sâu rộng, tiếp nhận sử dụng sách theo sự chỉ đạo của TW.

Tuy nhiên, đề án được thực hiện cũng kèm với những khó khăn như: Vùng sâu vùng xa nhân dân khó tiếp cận; Nhiều phường xã không có phòng đọc riêng; Cán bộ ở xã còn kiêm nhiệm, chưa có kỹ năng hướng dẫn người dân trong việc thực hiện hiệu quả đề án; Chưa bố trí kinh  phí cho truyền thông sách ở cơ sở.

Hội nghị cũng đã tập trung tham luận các vấn đề: Các giải pháp phát triển văn hóa đọc; Chia sẻ một số mô hình hay, hiệu quả và giải quyết những khó khăn của đề án….

Trong 15 năm triển khai đề án với sự phối hợp, vào cuộc của các ban ngành TW và địa phương, đề án đã được triển khai một cách thiết thực, bồi dưỡng được kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế xã hội phát  triển.

                                                      Nguyễn Hương – Ngọc Ánh