Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

Đăng ngày 27/05/2023

Chiều ngày 26/5, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do đồng chí Doãn Tiến Dũng  – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Đại diện các phòng, ban, đơn vị thị xã, Công an Cửa Lò, UBND, Công an các phường tham dự.

Sau khi Chỉ thị số 10 được ban hành, ngày 16/5/2023 UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch 328/KH-UBND để triển khai thực hiện. UBND tỉnh xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để tình hình trật tự, ATGT phức tạp do thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm, tiêu cực về giao thông; Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, quy định về công tác bảo đảm trật tự, ATGT; Xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý phương tiện theo hướng định danh phương tiện gắn với định danh cá nhân; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho các lực lượng chuyên trách…

Sau khi đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền một số địa phương thảo luận,  đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị bám sát Kế hoạch số 328 của UBND tỉnh về cụ thể hoá Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, lực lượng chức năng cần phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng…

Sau hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, UBND  thị xã Cửa Lò đã thông qua Kế hoạch số 105 KH-UBND, ngày 25/5/2023 về thực hiện  Chỉ thị số 10 của Thủ Tướng chính phủ và thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT.  Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các địa phương xây dựng  kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cũng như Kế hoạch của UBND tỉnh và thị xã về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Tập trung rà soát hệ thống biển báo giao thông, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông; giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường do thị xã quản lý. UBND thị xã Cửa Lò cũng gắn trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 và đưa nội dung đảm bảo  trật tự, ATGT vào bình xét thi đua cuối năm đối với các đơn vị, địa phương…

                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh