Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 05/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về chuyển đổi số

Đăng ngày 21/09/2023

Chiều ngày 21/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 586/KH-UBND, ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Bá Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Cửa Lò do đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Dự hội nghị còn có trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị xã cùng đại diện các đơn vị: VNPT, Bưu điện Cửa Lò, Viettel Nghệ An chi nhánh Cửa Lò và Chủ tịch UBND 7 phường trên địa bàn.

Qua 1 năm triển khai thực hiện chuyển đổi số, các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã nỗ lực thực hiện 2 văn bản trên và việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sự chuyển biến này chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đạt mục tiêu đặt ra, trong đó có nhiều chỉ số đạt thấp.

Sau khi đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 586/KH-UBND, ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, hội nghị đã thảo luận, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các sở ban ngành, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh quan điểm: Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, mang tính đột phá, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Trong chuyển đổi số phải lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu, động lực. Chuyển đổi số phải được triển khai liên tục, kiên trì, thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí nguồn lực; có những bước đi vững chắc gắn với đổi mới sáng tạo, phù hợp thực tiễn trong từng giai đoạn, điều kiện của từng ngành, địa phương; gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quan tâm vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia chuyển đổi số, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sức lan toả trong nhân dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã phát động “Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 hàng năm. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 634 ngày 29/8/2023 về việc tổ chức ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” Ngày Chuyển đổi số Quốc gia không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hàng năm.

                           Hữu Lương – Duy Quý