Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đăng ngày 06/07/2023

Sáng 6/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tới các huyện. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì. Dự hội nghị còn có đồng chí Thượng tá Vi Văn Giang – Ủy viên BTV Thị ủy, trưởng Công an thị xã cùng đại diện các phòng, ban thị xã, chỉ huy và các đội nghiệp vụ Công an Cửa Lò.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với đảm bảo TTATGT. Trong các năm 2003, 2012, 2023, cứ mỗi 10 năm, Ban Bí thư đều có Chỉ thị chỉ đạo về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm TTATGT.

Qua đánh giá cho thấy, qua 10 năm triển khai Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư đến nay, các cấp, các ngành, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị 18. Trong đó đã dành nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị của toàn dân, góp phần làm chuyển biến tích cực trong đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong thời gian gần đây, đã có nhiều cách làm sáng tạo như kiểm soát nồng độ cồn, kiểm soát xe quá tải, quá khổ…

Mục đích của việc tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những cách làm hay, sáng tạo Chỉ thị của Ban Bí thư; phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại nhất là những khó khăn về pháp luật, cơ chế, chính sách, sự phối hợp, từ đó, kiến nghị các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Thị ủy, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cũng đã quán triệt, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để các ban ngành, đơn vị, Công an thị xã, Công an các phường trên địa bàn Cửa Lò thời gian tới triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh