Cửa Lò: Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Đăng ngày 18/01/2022

‍Chiều ngày 18/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã, thị xã Cửa Lò tham dự phiên họp trực tuyến toàn quốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư. Cùng tham dự có đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Hội nghị được nghe Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc thông qua đề án đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên và 52 nhiệm vụ cụ thể. Đề án xác định điểm nhấn quý I năm 2022 cung cấp tối thiểu 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu phục vụ người dân. Xác định chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số với công dân số cần rất nhiều kỹ năng, giải pháp công nghệ, các dữ liệu quan trọng về con người, nhiều dữ liệu biến động và không biến động khiến người dân khai báo nhiều lần rất phức tạp vì thế việc hình thành cơ sở dữ liệu là rất quan trọng để đó có ứng dụng để cung cấp các dịch vụ phục vụ nhân dân và quản lý xã hội. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương trong toàn quốc thực hiện triển khai đề án,tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển các dịch vụ số, giải quyết thủ tục trực tuyến nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian.

Nguyễn Hương – Tạ Nhật