Cửa Lò tham dự hội nghị quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

Đăng ngày 19/10/2021

Sáng ngày 19/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành TW khóa XIII về thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng; Tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Dự hội nghị tại điểm cầu Cửa Lò có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư thị ủy; Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí ủy viên BTV Thị ủy; Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các ban , ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ các phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được lắng nghe những nội dung cơ bản của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành TW khóa XIII về thi hành điều lệ Đảng, những nội dung, sửa đổi, bổ sung trong quy định này. Đồng thời, quán triệt những điểm mới trong Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.

Tiếp đó, các đại biểu cũng được tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng .

Thông qua hội nghị lần này, nhằm giúp các đại biểu nắm chắc những nội dung của điều lệ Đảng để thống nhất về nhận thức và hành động từ đó đảng viên cần thực hiện nghiêm những điều lệ Đảng đã quy định; Yêu cầu các cơ sở Đảng tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi những điểm mới trong Quy định và Hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện phải gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên trong chi bộ, từ đó xây dựng tổ chức Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh hơn.

                                                                              Nguyễn Hương – Tạ Nhật