Cửa Lò tâp huấn về công tác phòng chống thiên tai

Đăng ngày 27/05/2022

Sáng ngày 27/5, thị xã Cửa Lò tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống thiên tai và hướng dẫn lập phương án ứng phó sự cố thiên tai năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Đông – Trưởng phòng phòng chống thiên tai, Chi cục Thuỷ lợi; Võ Văn Hùng – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Đại diện các phòng, ban, ngành liên quan, đơn vị, các khối cùng dự.

Hơn 300 đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Quang Đông – Trưởng phòng phòng chống thiên tai, Chi cục Thuỷ lợi truyền đạt 6 nội dung cơ bản: 9 điểm mới về Luật phòng chống thiên tai (PCTT) sửa đổi năm 2020; Hệ thống các văn bản pháp luật về phòng chống thiên tai, đặc biệt là Nghị định 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PCTT và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCTT và luật đê điều; Hưởng dẫn lập phương án, kế hoạch, vai trò của lực lượng xung kích trong ứng phó và khắc phục thiên tai; Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNN ngày 7/6/2021 về hưởng dẫn xây dựng kế hoạch PCTT ở các cấp địa phương và hướng dẫn neo đậu tàu thuyền và ứng phó với các dự cố do thiên tai gây ra.

Thị xã Cửa Lò có số lượng tàu thuyền lớn vì vậy việc kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão cũng như lập phương án di dời dân sát cần với thực tế và có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đúng với kịch bản là một yêu cầu quan trọng được đặt ra trong công tác PCTT, cứu hộ cứu nạn. Buổi tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực cho các đơn vị cũng như chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng xung kích PCTT tại cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi có sự cố thiên tai xảy ra tại địa phương.

                                                                Nguyễn Hương – Duy Quý