Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ hội nông dân năm 2017

Đăng ngày 28/03/2017

Sáng nay: 28/3/2017, Hội nông dân Thị xã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Cửa Lò tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Hội nông dân năm 2017.

nd

nd3

Tham gia lớp tập huấn có 150 học viên là đội ngũ cán bộ Hội nông dân Thị xã Cửa Lò. Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung về Nghị định số 55/2015/NĐ – CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định; Nghiệp vụ quản lý và cho vay nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội; Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

nd4

Đây là những nội dung quan trọng mà các học viên cần nắm vững, để từ đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh