Cửa lò: Tập huấn nghiệp vụ cho 130 cán bộ công đoàn năm 2019

Đăng ngày 13/09/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban thường vụ LĐLĐ Thị xã, ngày 13/9, LĐLĐ Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019. Về dự có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – UV BTV –  Trưởng ban tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ Tỉnh; đ/c: Nguyễn Hữu Thanh – Thị Uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ Thị xã chủ trì. Cùng các lãnh đạo thuộc LĐLĐ Thị xã khoá V và 130 học viên thuộc cán bộ công đoàn cơ sở.

th1

Các học viên được giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – UV BTV, Trưởng ban tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ Tỉnh hướng dẫn 2 nội dung chuyên đề: công tác vận động nữ công nhân viên chức liên đoàn tại công đoàn cơ sở và kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại công đoàn cơ sở. Ngoài ra, tại buổi tập huấn các học viên còn tham gia các bài thực hành xử lý nhiều tình huống cho cán bộ công đoàn trong việc tuyên truyền công tác phòng chống HIV/ AIDS tại cơ sở.

th2

th3

Hoàng Anh – Tạ Nhật