Cửa Lò: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo và thông tin truyền thông

Đăng ngày 25/08/2023

Sáng ngày 25/8, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo và thông tin truyền thông. 
Trong thời gian 1 ngày, gần 300 học viên là thành viên BCĐ giảm nghèo Thị xã, lãnh đạo, cán bộ phòng VHTT, LĐTBXH, Phó chủ tịch, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội nông dân, Hội LHPN, cán bộ chính sách, cán bộ văn hóa 7 phường. Bí thư, khối trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ 39 khối trên địa bàn đã được giới thiệu chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021 -2025 và kỹ năng công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở.
 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được Đảng và nhà nước quan tâm thực hiện với nhiều cơ chế chính sách được triển khai. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bỏ lại phía sau”. Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền triển khai chương trình giảm nghèo để người dân tiếp cận với các chính sách và nguồn lực của nhà nước, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo.
Thông qua lớp tập huấn nhằm tăng cường nâng cao năng lực tiếp cận các thông tin về chính sách giảm nghèo cho đội ngũ cơ sở. Qua đó, truyền tải tới cộng đồng dân cư thực hiện tốt công tác giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thị xã./.
Mỹ Hạnh – Duy Quý