Cửa Lò: Tập huấn công tác quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo năm 2016.

Đăng ngày 26/08/2016

tainguyen 

Trong thời gian 1 ngày, 250 học viên đến từ các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan công tác tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo; Bí thư, khối trưởng 7 phường đóng trên địa bàn đã được cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TX thông qua một số nội dung về công tác đối thoại cấp giấy chứng nhận QSD đất và triển khai Đề án thu gom rác thải tại nguồn trên địa bàn.

tainguyen1

tainguyen2

Ngoài ra, các học viên còn được cán bộ Sở TNMT tỉnh hướng dẫn  các nội dung mới của Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật biển năm 2012, Luật TNMT, biển và hải đảo năm 2015 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

tainguyen3

tainguyen4

Mục đích của lớp tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ đất nước; Đồng thời, giúp các học viên nắm rõ thêm các chính sách mới của Nhà nước về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên môi trường biển năm 2016. Từ đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến công tác tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo./.

Đàm Hiền – Thanh Bình