Cửa Lò tập huấn công tác mặt trận năm 2019

Đăng ngày 12/07/2019

Sáng ngày 12/7, Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò tổ chức tập huấn công tác mặt trận cho hơn 120 học viên là các đồng chí Ban thường trực MTTQ cấp phường và các trưởng ban công tác Mặt trận 71 khu dân cư.

th3

th1

th

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được các báo cáo viên Ủy Ban MTTQ thị xã truyền đạt một số nội dung liên quan đến Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong hoạt động MTTQ; Hướng dẫn công tác Mặt trận thực hiện các nội dung tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

th2

th4

Với mục đích giúp đội ngũ làm công tác Mặt trận có thêm kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đồng thời, nâng cao vai trò, nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới, góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết trên địa bàn thị xã./.

Đàm Hiền – Duy Quý