Cửa Lò tập huấn cho lực lượng dân quân, tự vệ

Đăng ngày 19/01/2017

danquan

Năm 2016, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về đảm bảo công tác quốc phòng an ninh. Đồng thời, hiện tốt các kế hoạch, giải pháp đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, công tác huấn luyện sẵn sang chiến đấu, công tác tuyển quân cũng như phối hợp giải quyết các chính sách hậu phương quân đội. Điều này đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ và được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh công nhận là đơn vị quyết thắng.

danquan1

Tại lớp tập huấn này, ngoài trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng an ninh cho cán bộ, chiến sỹ, dân quân, tự vệ, Ban chỉ huy quân sự thị xã còn phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2017.

Ông Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực thị ủy yêu cầu các học viên nắm chắc nội dung tập huấn để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn nhằm hoàn thành tốt công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn.

                                           Hữu Lương – Duy Quý