Cửa Lò tập huấn cấp cứu bệnh nhân cho đội cứu hộ biển

Đăng ngày 25/04/2014