Cửa Lò tập huấn các văn bản mới về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019

Đăng ngày 07/06/2019

Chiều ngày 7/6, UBND thị xã tổ chức lớp tập huấn triển khai một số văn bản mới về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019. Các đ/c Phan Hữu Lộc – Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình sở VHTT; lãnh đạo phòng VHTT thị xã, lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, phó Chủ tịch UBND và công chức văn hóa 7 phường, khối trưởng 71 khối trên địa bàn cùng dự.

th

Tại buổi tập huấn các học viên đã được đ/c Phan Hữu Lộc – Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình sở VHTT trao đổi nội dung 03 văn bản đó là thông qua 5 chương 20 điều trong Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Các quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn Văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”,“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trong Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 về quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

th1

th2

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị cơ bản những kiến thức trong việc quản lý nhà nước về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tại cơ sở, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng có hiệu quả hơn./.

                                                                        Nguyễn Hương – Ngọc Ánh