Cửa Lò tập huấn bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm

Đăng ngày 29/10/2019

Sáng 29/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 120 học viên là các lãnh đạo phòng, ban, ngành và các hộ sản xuất kinh doanh làng nghề, cơ sở chế biến thực phẩm, các chủ nhà hàng trên địa bàn.

th

Trong thời gian 1 buổi các học viên được giảng viên: Lê Thị Mỹ Châu – Bộ môn công nghệ thực phẩm, Viện công nghệ Hóa, Sinh – Môi trường ĐH Vinh, truyền đạt các nội dung: Luật ATTP và các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đánh giá thực trạng ATTP hiện nay ; Từ đó giới thiệu một số hệ thống quản lý chất lượng, ATTP tiên tiến áp dụng trong chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm thế giới.

th1

th2

Hiện nay trên địa bàn thị xã Cửa Lò có hơn 1400 cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Lớp tập huấn này được tổ chức là nhằm tạo điều kiện cho các học viên được trao đổi, thảo luận về các vấn đề trong công tác quản lý ATTP, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hiện tốt các quy định đảm bảo điều kiện vệ sinh ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Hoàng Anh – Ngọc Ánh