Cửa Lò tăng cường thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Đăng ngày 17/03/2023

Sáng ngày 17/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã, Thị xã Cửa Lò tổ chức họp tổ công tác đề án 06 của Chính phủ.

Đề án 06/CP là đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong hơn 01 năm qua, thị xã Cửa Lò đã quan tâm chỉ đạo triển khai đề án, huy động hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt là lực lượng công an, các cơ quan, ban ngành đã bám sát các nhiệm vụ được giao để thực hiện. Trước hết là công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức được đẩy mạnh, đặc biệt thành lập 9 địa điểm có bố trí đầy đủ phương tiện tuyên truyền để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến từ thị xã đến phường. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống được chú trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án còn gặp nhiều khó khăn như: công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ vẫn còn nhiều bất cập, trang thiết bị, nhân lực chưa đảm bảo…

Khẳng định việc thực hiện đề án 06 có tác động trong công tác chuyển đổi số và quản lý điều hành của thị xã, đây được xem là một nhiệm vụ trọng yếu mà đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu công an, các phòng, ban, đơn vị và các phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Cần làm rõ những nguyên nhân của những việc chưa làm được để gỡ bỏ những “điểm nghẽn” trong quản lý, điều hành và thực hiện. Cần đảm bảo nguồn nhân lực trên cơ sở tổ chức tập huấn cách thức thực hiện cho các đồng chí phụ trách; Rà soát hệ thống mạng, đường truyền; Từ thị xã đến các phường cần thành lập các tổ để hỗ trợ nhau cũng như hỗ trợ người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành để triển khai thực hiện đúng, đủ. Cần có sự phối hợp với các đơn vị viễn thông trong việc chuyển đổi sim chính chủ cho người dân để tạo thuận lợi trong việc quản lý dân cư. Đặc biệt là cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện đề án tới từng cán bộ và thông báo rộng rãi để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu và nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia vì mục tiêu xây dựng địa phương, đất nước ngày càng bắt kịp xu thế và hội nhập.

                                                            Nguyễn Hương – Tạ Nhật