Cửa lò tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở lưu trú, nhà hàng.

Đăng ngày 18/06/2021