Cửa Lò sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Đăng ngày 29/10/2021

Chiều ngày 29/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội thảo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025. Chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Phúc  – Phó chủ tịch  UBND thị xã. Cùng dự có đại diện Sở KH – CN tỉnh Nghệ An, đại diện các phòng, ban thị xã, đoàn thể, UBND các phường, các doanh nghiệp, HTX và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã.
Sau khi đưa Nghị quyết 06 – NQ/TU ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 vào thực tiễn, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về KH – CN được nâng cao. Nhiều sản phẩm của thị xã đã được quan tâm xây dựng bảo hộ về sở hữu công nghiệp, như: Các sản phẩm của làng nghề chế biến nước mắm Hải Giang I – Nghi Hải, làng nghề chế biến hải sản khối 7 – Nghi Thủy, làng nghề chế biến và bảo quản  hải sản khối 6 – Nghi Tân và Hội cá thu nướng Cửa Lò được cấp nhãn hiệu tập thể.  02 nhãn hiệu đã được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn. Và rất nhiều sản phẩm của thị xã đã tiếp cận, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị quyết vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế, như: Việc nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ KH – CN đang còn ít; Ý thức của người dân chưa cao; Sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn vẫn còn hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm về đo lường có chiều hướng ngày càng tinh vi, phức tạp… Đây cũng là những nội dung được hội nghị đưa ra thảo luận, tìm giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả về phát triển khoa học công nghệ trong thời gian tới trên địa bàn thị xã./.
Đàm Hiền – Ngọc Ánh