Phóng sự: Cửa Lò sẻ chia cùng người dân đang thực hiện cách ly

Đăng ngày 25/08/2021