Cửa Lò sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ( Phát sóng NTV: 7/11/2019)

Đăng ngày 08/11/2019

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân thị xã Cửa Lò đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và nhân dân.