Cửa Lò: Quy hoạch, bố trí điểm bán Hải sản tươi sống – mực nháy tập trung.

Đăng ngày 22/05/2023