Cửa Lò: Quán triệt, học tập luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2023

Đăng ngày 10/11/2023

Sáng ngày 10/11, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức quán triệt, học tập luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Khôi – Phó trưởng ban Thường trực Ban dân vận tỉnh uỷ; Nguyễn Quang Tiêu – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Võ Văn Thọ – Trưởng phòng Nội vụ thị xã; Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở thị xã; Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở 7 phường; Trưởng các phòng ban chính trị xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.


Tại buổi quán triệt, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi – Phó trưởng ban Thường trực Ban dân vận tỉnh uỷ thông qua những nội dung cơ bản của luật dân chủ cơ sở; Kế hoạch số 331/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nắm bắt rõ luật dân chủ ở cơ sở sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở thực chất hơn, hiệu quả hơn; khơi dậy được sức dân, phát huy tốt nội lực trong dân để góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển.

                                                     Nguyễn Hương – Tạ Nhật