Cửa Lò phát động phong trào “chống rác thải nhựa” năm 2018

Đăng ngày 11/11/2018

Sáng 11/11 UBND thị xã Cửa Lò tổ chức lễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa” năm 2018.

Tin.01_01_20_19.Still078

Trong cuộc sống hiện nay các tiện ích từ các sản phẩm từ nhựa, nilon mang lại chúng ta không thể phủ nhận, tuy nhiên những đặc tính bền, khó phân hủy của các sản phẩm nhựa, nilon đã và đang gây ô nhiễm môi trường. Xác định được điều đó, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã rất quan tâm công tác bảo vệ môi trường.

Tin.01_01_45_24.Still080

Tin.01_01_24_12.Still079

UBND thị xã đã ban hành Đề án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2021; phong trào ngày chủ nhật xanh, hàng năm tổ chức từ 5 đến 6 đợt tổng dọn vệ sinh môi trường; thực hiện việc đấu nối nước thải của các cơ sở, khách sạn, nhà hàng và hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thị xã; phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường quan trắc nước biển bãi tắm Cửa Lò, Cửa Hội 10 ngày/lần nhằm giám sát chất lượng nước biển để du khách tắm biển.

Tin.01_01_53_19.Still081

Tin.01_01_27_21.Still082

Tại lễ phát động UBND thị xã Cửa Lò kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, trường học và nhân dân trên địa bàn hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon trong các hoạt động hàng ngày; các hộ gia đình cần phân loại rác triệt để để giúp công tác tái chế chất thải dễ dàng và triệt để hơn; tập trung làm sạch môi trường bãi biển, phát động phong trào bảo vệ môi trường ở cơ quan đơn vị qua đó làm cho thị xã Cửa Lò ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Tin.01_02_13_05.Still083

Tin.01_02_07_23.Still084

Tin.01_02_24_01.Still085

Sau lễ phát động UBND thị xã phối hợp với Công ty Coca- Cola tổ chức thu gom rác thải trên khu vực bãi tắm và đường dạo bộ ven biển.

Ngọc Ánh