Cửa Lò phát động hưởng ứng ATGT năm 2012

Đăng ngày 28/03/2014

 

Trong năm 2011, thị xã Cửa Lò đã chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức văn hóa giáo thông cho người dân nhất là tầng lớp thanh niên; Song song với công tác tuyên truyền Ban an toàn giao thông TX Cửa Lò đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Tuy nhiên, trong năm qua, tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn gia tăng. Dó đó, công tác tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp người dân thực hiện tốt văn hóa giao thông là một trong những nội dung trọng tâm trong năm 2012 này. Anh Hoàng Văn Hợp – Khối 1 – Phường Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò nói: “Thông qua lễ phát động này mong rằng đoàn viên thanh niên sẽ có những hành động thiết thực để bảo vệ chính mình và thực hiện tốt ATGT vì một cộng đồng không có tai nạn. Bản thân tôi sẽ vận động gia đình cũng như người thân, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt quy định của luật ATGT và thực hiện tốt lễ phát động năm ATGT trên toàn địa bàn thị xã”.
Tại lễ phát động hưởng ứng “Năm an toàn giao thông” năm 2012, TX Cửa Lò triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả xây dựng văn hóa giao thông hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương, đảm bảo an toàn trong giao thông; Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu lực quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; và ngay sau lễ phát động, các lực lượng đoàn viên thanh niên tổ ra quân diễu hành trên các trục đường, tuyên truyền và phát tờ rơi, với hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia; Ông Nguyễn Đình Tiến- Phó ban chỉ đạo ATGT thị xã Cửa Lò cho biết thêm: “Để thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo ATGT năm 2012, ngay từ đầu năm thị xã đã tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn địa bàn thị xã để nâng cao nân thức trong quá trình tham gia giao thông. Đối với cán bộ, công chức các cơ quan xí nghiệp, lực lượng vũ trang thị xã tổ chức học tập quán triệt và ký giao ước về đảm bảo ATGT; Thứ 3 tập trung tổng lực các lực lượng từ phường đến thị xã, đối với các cơ quan cũng như các đơn vị chính trị để làm tốt công tác xử lý, lập lại trật tự, đảm bảo ATGT năm 2012 trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất”.
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những tiêu chí để phát triển du lịch biển Cửa Lò. Chính vì thế đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, vừa làm làm cho xã hội văn minh, vừa đưa lại cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Theo: Đàm Hiền – Đậu Thuận