Cửa Lò nâng cấp hạ tầng giao thông để đảm bảo lưu thông thuận tiện đón du lịch 2020 (phát sóng NTV ngày 05/03/2020)

Đăng ngày 10/03/2020

Chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa du lịch 2020.Những ngày này, Thị xã Cửa Lò đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉnh trang lại đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, đảm bảo cho người dân và du khách đi lại an toàn, thuận lợi, sẵn sàng cho mùa du lịch mới.