Cửa Lò mở rộng địa giới hành chính để phát triển (phát sóng NTV ngày 27/03/2018)

Đăng ngày 28/03/2018

Thị xã Cửa Lò hiện có 7 phường với diện tích đất tự nhiên 27,81 km2 đang gò bó sự phát triển kinh tế xã hội. Vì thế việc mở rộng địa giới hành chính sẽ giúp chính quyền đô thị dễ giải quyết những vấn đề mang tính vĩ mô để xứng tầm với đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước.