Cửa Lò mít tinh kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

Đăng ngày 05/06/2014

Cùng với việc ôn lại truyền thống của người cao tuổi Việt Nam trong suốt 73 năm qua, Hội người cao tuổi thị xã Cửa Lò còn đánh giá những kết quả đạt được sau 20 năm thành lập. Nhờ tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nên đến nay Hội người cao tuổi Cửa Lò đã tập hợp được 96% người cao tuổi tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, trong số hơn 4800 hội viên thì có tới 75% cụ đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất trong đó xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi với mức thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm trở lên. Người cao tuổi Cửa Lò còn gương mẫu trong nhiều lĩnh vực khác như xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương và trở thành những tấm gương tiêu biểu cho con cháu học tập.

Ngoài mít tinh kỷ niệm, Hội người cao tuổi Cửa Lò còn tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao như thi biểu diễn bài thể dục thức vũ kinh, thi văn nghệ và các môn bóng bàn, cầu lông, cờ tướng để chào mừng ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6/6/1941 – 6/6/2014./.

     Hữu Lương – Duy Quý