Cửa Lò mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Đăng ngày 04/03/2014

Thời gian qua, Hội phụ nữ thị xã Cửa Lò đã tích cực bám cơ sở, nắm tâm tư nguyện vọng của chị em để cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, chương trình công tác hàng năm. Nhờ đó đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, nhất là 6 chương trình trọng tâm của Hội. Đến thời điểm này, đời sống vật chất cũng như tinh thần của chị em phụ nữ Cửa Lò được cải thiện rõ rệt. Trong đó tỷ lệ gia đình hội viên nghèo chỉ còn 5% và hơn 80% cán bộ hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Ngoài ôn lại truyền thống ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua hội phụ nữ thị xã còn đưa ra 1 số nhiệm vụ thời gian tới. Trước mắt là đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng 20 năm thành lập thị xã Cửa Lò, tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để qua đó góp phần xây dựng Cửa Lò ngày một giàu mạnh, văn minh.

Theo: Hữu Lương-Tạ Nhật