Cửa Lò lấy ý kiến cử tri về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh

Đăng ngày 24/04/2024

Sáng ngày 24/4, Ban chỉ đạo lấy ý kiến cử tri đối với “Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh”  thị xã Cửa Lò đã tổ chức cuộc họp để phân công nhiệm vụ và triển khai một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo thị xã chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo thị xã, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã; thường trực UBMTTQVN, trưởng các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội thị xã; Văn phòng Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã và lãnh đạo 7 phường.


Theo phương án sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện, thị để mở rộng thành phố Vinh và sắp xếp 94 đơn vị hành chính cấp xã còn 45 đơn vị. Trong đó, thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc sẽ sáp nhập vào thành phố Vinh. Cùng với sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An đã xây dựng chương trình phát triển để thành phố Vinh trở thành đô thị loại I. Để việc triển khai Đề án này có hiệu quả, thị xã Cửa Lò đã thành lập Ban chỉ đạo lấy ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Theo đó, thị xã Cửa Lò đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để người dân hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của Đề án án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.  Từ đó, tạo ra sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương. Theo lộ trình kế hoạch, thời gian từ ngày 02/5 đến ngày 05/5: hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri tại phường; Từ ngày 06/5 đến 08/5: HĐND các phường tổ chức họp lấy ý kiến đại biểu HĐND; Từ ngày 08/5 đến ngày 12/5: HĐND thị xã tổ chức họp lấy ý kiến đại biểu HĐND và từ ngày 12/5 đến ngày 15/5, Ban chỉ đạo sẽ tổng hợp báo cáo gửi Tỉnh.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Bí thư Thị uỷ đánh giá: việc Cửa Lò sáp nhập vào thành phố Vinh để mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Từ một làng chài đơn sơ ven biển, trải qua 30 năm, thị xã Cửa Lò đã trở thành đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, mang dáng dấp, diện mạo của một khu du lịch hiện đại và đáng sống. Cửa Lò sắp bước sang một bước ngoặt mới là sáp nhập vào thành phố Vinh để mở rộng không gian đô thị và phù hợp xu thế phát triển của đất nước. Trước vận hội này, đồng chí Bí thư Thị uỷ yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị phải tập trung nghiên cứu, đóng góp những ý kiến xác đáng, đưa ra kế hoạch cụ thể, chặt chẽ để lộ trình sáp nhập được triển khai thành công, hiệu quả, tạo tâm lý vui tươi, ổn định trong nhân dân.

Trước mắt, đồng chí yêu cầu  UBND thị xã và 7 phường tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, phối hợp nhịp nhàng để kết quả lấy ý kiến cử tri tốt nhất theo mong muốn. Đảm bảo công tác ANTT, an toàn trong các cuộc lấy ý kiến cử tri, tránh để các thành phần xấu lợi dụng, gây rối; Quan tâm đến công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi trong nhân dân khi bước vào sáp nhập, hội nhập và phát triển; Đề nghị HĐND các cấp chuẩn bị chu đáo các cuộc họp; Các thành viên Ban chỉ đạo và đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đưa ra những ý kiến quan trọng cho các bước tiếp theo trong lộ trình sáp nhập vào thành phố Vinh như: vấn đề công tác cán bộ, việc tổ chức quản lý các trụ sở hành chính dôi dư sau sáp nhập, tên gọi của Cửa Lò,…. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác chỉnh trang hạ tầng, quyết tâm xây dựng thị xã ngày càng đẹp hơn, thực hiện tốt công tác tư tưởng để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo; Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân nhân, từ đó tạo sự đồng thuận để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, không để tư tưởng chờ sáp nhập ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Dương Tân – Tạ Nhật