Cửa Lò lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các hộ kinh doanh ở bãi tắm phường Nghi Hòa

Đăng ngày 27/05/2019

Sáng ngày 27/5, Đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã Cửa Lò tiến hành kiểm tra tiến độ di dời các ki ốt kinh doanh khu vực bãi tắm phường Nghi Hòa. Qua kiểm tra thực tế tại đây vẫn còn 25 ki ốt và 1 bãi đậu xe chưa tháo dỡ, di dời  để bàn giao mặt bằng cho thị xã và có 2 ki ốt đang tiến hành tháo dỡ.

gt

gt2

gt1

gt3

gt5

Căn cứ vào Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013; Nghị định 81, ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 97, ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Đoàn liên ngành của thị xã đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 25 chủ ki ốt và 1 bãi đậu xe ở khu vực bãi tắm phường Nghi Hòa. Sau khi lập biên bản, hoàn tất hồ sơ, Đoàn liên ngành thị xã đề xuất UBND thị xã Cửa Lò ra quyết định xử phạt các hộ trên. Đoàn liên ngành của thị xã còn yêu cầu các hộ kinh doanh ở khu vực bãi tắm phường Nghi Hòa tiến hành tháo dỡ, di dời ki ốt của mình để bàn giao mặt bằng cho thị xã. Những hộ không chấp hành, thị xã Cửa Lò sẽ tiến hành cưỡng chế theo luật định.

                                                                     Hữu Lương – Tạ Nhật