Cửa Lò lan tỏa phong trào tết trồng cây (phát sóng NTV ngày 3/2/2020)

Đăng ngày 03/02/2020

Cửa Lò lan tỏa phong trào tết trồng cây

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Ngay từ những ngày đầu năm Canh Tý 2020, cùng với toàn Tỉnh, Thị xã Cửa Lò đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, gửi thông điệp đến cộng đồng xã hội nhằm tích cực bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái thông qua phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.