Cửa Lò lan tỏa mạnh mẽ phong trào “ Tết khuyến học” (phát NTV ngày 27/01/2020)

Đăng ngày 31/01/2020

Với mong muốn được chia sẻ nhiều hơn, thường xuyên hơn, hiệu quả hơn từ cộng đồng xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong nhiều năm qua, Cửa Lò đã tích cực triển khai phong trào “Tết khuyến học”. Từ việc làm này đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ cả bề rộng, lẫn chiều sâu của phong trào, góp phần xây dựng xã hội học tập trên phố biển Cửa Lò.