Cửa Lò – Khu di tích Kim Liên (Quê hương Chủ Tịch Hồ Chí Minh)

Đăng ngày 23/03/2014

Kiểu tour:Trọn gói
Thời gian:1 ngày
Nhà tổ chức:TỔ TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH
Mô tả tổng quan:Di tích lịch sử- văn hoá Kim Liên( gọi tắt là Khu di tích Kim Liên) được Đảng và nhà nước cho xây dựng từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Năm 1979, được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là một trong bốn di tích quan trọng bật nhất của cả nước.
Giá trọn gói: