Cửa Lò:Khởi động 4 công trình xây dựng trọng điểm vùng nội thị

Đăng ngày 23/03/2014

 

Đó là công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang số 6 đoạn từ đường Bình Minh đến đường dọc số 3 với tổng dự toán là gần 7,4 tỷ đồng, giá trị xây lắp trên 6,1 tỷ đồng, thời gian thi công trong 6 tháng do Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quyền Trinh thi công. 3 công trình còn lại doCông ty cổ phần xây dựng đường bộ Nghệ An thi công đó là công trình xây dựng đường ngang số 13 với tổng dự toán là 6,6 tỷ đồng, giá trị xây lắp là gần 6,2 tỷ đồng sẻ thi công trong vòng 9 tháng; Dự án nâng cấp mặt đường 13A và xây dựng đường quy hoạch nối từ đường ngang số 13 đến đường ngang số 13A với tổng dự toán là trên 5,7 tỷ đồng, giá trị xây lắp là gần 5 tỷ đồng, thi công trong vòng 5 tháng và công trình xây dựng đường ngang số 20 với tổng dự toán là trên 9,7 tỷ đồng, giá trị xây lắp gần 5,7 tỷ đồng được thi công trong vòng 6 tháng.
Nguồn vốn để thi công 4 công trình nói trên được lấy từ nguồn ngân sách TX và các nguồn hợp pháp

Theo: Kim Ngân